სიახლეები

  • 21 აგვისტო 2017
    გაცნობებთ, რომ სატელევიზიო არხმა "Life news" შეწყვიტა საეთერო მაუწყებლობა. გამომდინარე ზემო აღნიშნულიდან, 2017 წლის 18 აგვისტოდან სატელევიზიო არხი "Life News" გაითიშა ჩვენს ყველა სისტემურ ქსელში.
  • 3 ივლისი 2017
    არხმა "24 DOC" შეიცვალა დასახელება, ახალი დასახელებაა "Доктор"
  • 12 ივნისი 2017
    არხმა "STV" შეიცვალა დასახელება, ახალი დასახელებაა "ЖАРА"