სიახლეები

  • 29 ივლისი 2014
    26 ივლისს თანამგზავრ ABS 2-ზე მომხდარი ავარიის შედეგად, გათიშული არხების ტრანსლირება 29 ივლისს 16:00-დან, საკაბელო და DVB-T ქსელში აღდგენილია; მოწოდებილი სიგნალის დაბალი სიმძლავრის გამო, DVB-T სისტემაში, შეფერხებით ხდება ტრანლირება შემდეგი არხების: Парк развлечений და Comedy TV RU; თანამგზავრული ოპერატორის განცხადებით სიგნალის სიმძლავრის გაზრდა იგეგმება 30–31 ივლისს;
  • 26 ივლისი 2014
    მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 26 ივლისის 23:00 საათიდან ნაწილობრივ შეწყვეტილია მაუწყებლობა ABS 1 და ABS 2 თანამგზავრიდან, რის გამოც არ ხდება ზოგიერთი არხების ტრანლირება საკაბელო და DVB-T ქსელში.
  • 5 ივლისი 2014
    მოგახსენებთ რომ მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან იცვლება თემატური პაკეტების სატარიფო გეგმა. თემატური პაკეტის - HD - 1 (ერთი) კალენდარული დღის ღირებულება – 0.2000 ლარი. თემატური პაკეტის - 18+ - 1 (ერთი) კალენდარული დღის ღირებულება – 0.4000 ლარი
საკაბელო   ციფრული
24 ზოგადი არხი   25 ზოგადი არხი
3 სპორტული არხი   6 სპორტული არხი
16 შემეცნებითი არხი   19 შემეცნებითი არხი
7 გასართობი არხი   8 გასართობი არხი
2 საინფორმაციო არხი   3 საინფორმაციო არხი
3 საბავშვო არხი   6 საბავშვო არხი
6 მუსიკალური არხი   7 მუსიკალური არხი
10 კინო არხი   14 კინო არხი
ჰობი 5 არხი   ჰობი 12 არხი